ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ - ΜΩΡΑΚΗ 

ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ - ΜΩΡΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ  ΠΑΓΩ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΓΔΙΧ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
τ. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Θεονύμφη (Φαίη) Τζώρα – Μωράκη είναι Δικηγόρος Παρ’ ΑρείωΠάγω, τ. Μέλος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”, τ. Νομική Σύμβουλος Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένη στον κατάλογο του Υπ. Δικαιοσύνης, Συντονίστρια Εξωδικαστικού Μηχανισμού ΕΓΔΙΧ, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας Α’ Βαθμίδας εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπ. Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων.

Είναι απόφοιτος του Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).  Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από την ίδια σχολή απέκτησε και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στον Τομέα Α’ Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικό Δίκαιο).

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το έτος 2000.  Το έτος 2006 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο Φαίης Τζώρα και Συνεργατών.  Είναι νομική σύμβουλος πολλών επιχειρήσεων, εταιρειών, σωματείων, συνδικαλιστικών φορέων και ενώσεων αποστράτων.  Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ζητήματα Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σημάτων, εταιρειών.

Είναι Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας Α’ Βαθμίδος και έχει διοριστεί σύνδικος σε πληθώρα υποθέσεων νομικών και φυσικών προσώπων, εξ αυτής δε της ενασχόλησής της έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε όλες τις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα (πτώχευση, διαδικασίες συνδιαλλαγής, εξυγίανσης κ.λπ.).

Έχει διατελέσει Μέλος (τακτικό) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”, ενώ ως Νομ. Σύμβουλος του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε Διυπουργική Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016, σε νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες για το Ελληνικό Κτηματολόγιο (ήδη Ν. 4512/2018) και για τη διόρθωση Σχεδίου Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. 

Έχει απασχοληθεί ως Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στα αντικείμενα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» και «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».  Επίσης έχει διδάξει στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και στο Πολεμικό Ναυτικό στα αντικείμενα «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» και «ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ».  Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Έχει πλούσια επιστημονική και διδακτική δράση, έχει δημοσιεύσει άρθρα και κείμενα σε περιοδικά και νομικά έντυπα και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα κυρίως ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαίου.

Τομείς  Εξειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Οικονομικό Έγκλημα
  • Δίκαιο Εταιρειών
  • Διοικητικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Φορολογικό και Λογιστικό Δίκαιο
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr