Υπερχρέωση – Κόκκινα Δάνεια  – Διαφορές με Τράπεζες

Το Γραφείο μας διαθέτει στελέχη με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να παρέχουμε τις πλέον εξειδικευμένες και πλήρεις νομικές υπηρεσίες, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, έναντι πάσης φύσεως διαφορών με πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι οφειλέτες ή/και δανειολήπτες -φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – επαγγελματίες- έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο προκειμένου να αμυνθούν και να ρυθμίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και οφειλές τους.

Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής:

 • Αναδιάρθρωση Οφειλών.
 • Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, απευθείας διαπραγμάτευση με την Τράπεζα.
 • Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, αξιοποίηση των διατάξεων του νέου νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.
 • Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης.
 • Διαδικασία Εκκαθάρισης.
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, γνωστός ως «Νόμος Κατσέλη»), υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα ΕΓΔΙΧ για φυσικά πρόσωπα.
 • Ανακοπή / αναστολή διαταγών πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κινδύνων της περιουσίας του, θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα ειδικό, για την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης ενέργειας ή λύσης.

Το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί είτε να παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις, είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας με τον ενδεδειγμένο για την περίπτωσή σας τρόπο.  Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών / διακανονισμούς με πιστωτικά ιδρύματα.
 • Διαγραφή πανωτοκίων.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών.
 • Αγωγές για παράνομες χρεώσεις.
 • Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής.
 • Αρωγή κατά την αναγκαστική εκτέλεση, με την άσκηση των ενδεδειγμένων ενδίκων βοηθημάτων.    

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση  σχετικά με την υπόθεσή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr