Διαμεσολάβηση 

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη (με τη συμμετοχή του δικηγόρου τους), με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Πρόκειται για μία διαδικασία που ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση και, με διάφορες παραλλαγές, έχει μακρά παράδοση.  Άλλωστε, η συμβιβαστική επίλυση και η διαιτησία συνυπάρχουν στην Ελλάδα αρμονικά και συμπληρωματικά εδώ και αιώνες.  Τα μέρη επιλέγουν εκούσια τη διαμεσολάβηση και μπορούν οποτεδήποτε να φύγουν από τη διαδικασία.  Σε περίπτωση πάντως που επιτευχθεί συμφωνία, αυτή μπορεί να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι: α) η Ταχύτητα, β) η Εκούσια υπαγωγή, γ) η Αμεροληψία και δ) η Εμπιστευτικότητα.Οελαστικός και ευέλικτος χαρακτήρας της, καθώς η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, μπορεί να την καταστήσει το ιδανικό εργαλείο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης και τα συμμετέχοντα σε αυτή μέρη.

Το γραφείο μας, με πεποίθηση ως προς τις δυνατότητες των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, έχει εξειδίκευση στη Διαμεσολάβηση, καθώς στελέχη μας είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Διαθέτουμε την αναγκαία υποδομή για την επιτυχή διεκπεραίωση της Διαμεσολάβησης.  Επίσης, έχοντας τη σχετική γνώση, μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξεύρεση μίας επωφελούς και βιώσιμης λύσης της διαφοράς σας, ως νομικοί σας συμπαραστάτες, καθώς στη διαδικασία τα μέρη παρίστανται ενώπιον του διαμεσολαβητή υποχρεωτικά με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση  σχετικά με την υπόθεσή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr