Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιρειών  – Πτωχευτικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλα τα θέματα που άπτονται του εμπορικού δικαίου.  Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:

  • Τη σύσταση, λύση ή τροποποίηση πάσης φύσεως εταιρειών, προσωπικών και κεφαλαιουχικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.).
  • Τη σύσταση σωματείων και συλλόγων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), Αστικών Κερδοσκοπικών ή Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (Α.Μ.Κ.Ε.).
  • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εταιρειών, κήρυξη άκυρων Γενικών Συνελεύσεων κ.λπ.
  • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων, διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών.
  • Πτωχεύσεις εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
  • Την είσπραξη απαιτήσεων και πάσης φύσεως διαφορές σχετικά με αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα.
  • Αναγγελία απαιτήσεων σε πτωχευτικές και παρα- ή προ-πτωχευτικές διαδικασίες.
  • Μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ζητήματα σχετικά με νόμιμους και καταχρηστικούς όρους συμβάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση  σχετικά με την υπόθεσή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr