Διοικητικές  Διαφορές

Στο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται με το κράτος, ο πολίτης συχνά χρειάζεται εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο, είτε για την παροχή έννομης προστασίας.  Το γραφείο μας σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σχετικά με τις διαφορές σας με τη διοίκηση, με την υπόδειξη των βέλτιστων λύσεων για κάθε σας ανάγκη.  Αναλαμβάνει επίσης την άσκηση των προβλεπόμενων ανά περίπτωση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και την εκπροσώπησή σας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και κάθε διοικητικής αρχής.  Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Διοικητικές και Δικαστικές προσφυγές κατά ατομικών διοικητικών πράξεων.
  • Αιτήσεις Ακυρώσεως και εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
  • Διοικητικές προσφυγές και Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών επιτροπών και αρχών.
  • Φορολογικές διαφορές.
  • Τελωνειακές διαφορές.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και ΟΤΑ.
  • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.
  • Διαφορές από δημόσιους διαγωνισμούς – διοικητικές συμβάσεις.
  • Δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές και άσκηση διοικητικών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση  σχετικά με την υπόθεσή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr